Connect with us

Actueel

Gruwel!jke details 0verval Carmen Pfaff bekend: ‘Zwaargew0nd’

Er zijn sch0kkende details naar buiten gekomen over de 0verval op Carmen Pfaff, de echtgenote van voormalig voetballer Jean-Marie Pfaff.

Op afgelopen vrijdagmiddag werd de 67-jarige vrouw in haar huis 0vervallen door drie individuen, waarbij ze verw0ndingen opliep.

Hoewel Kelly Pfaff om privacy had verzocht, heeft Kristof Aerts van het Antwerpse parket aan de Belgische VRT onthuld welke tra*matische ervaring Carmen heeft moeten doorstaan.

“Ze werd gec0nfronteerd met drie verd*chten in haar woning en heeft daarbij flinke kl*ppen opgelopen.”

“Ze is ook een periode vastgehouden terwijl de d*ders haar huis doorzochten.

We zijn nu bezig met een onderzoek en proberen te achterhalen of er mogelijke getu!gen of camerabeelden zijn van nabijgelegen huizen, om de verd*chten op te sp0ren,” verklaarde Aerts.

Het onderzoek zal worden geleid door de federale ger*chtelijke p0litie.

Carmen Pfaff, voornamelijk bekend van de Belgische realityserie “De Pfaffs”, kreeg begin mei een hersenbl0eding terwijl ze in een vliegtuig onderweg was naar Mallorca.

Na enkele dagen in het z!ekenhuis werd ze teruggebracht naar België.

Daar begon ze aan een reval!datieproces dat minstens zes maanden zal duren.

Het is belangrijk te vermelden dat Carmen al langer kampt met gezondheidspr0blemen, waaronder 0steoporose, een aand0ening waarbij botten verzw*kken.

Ze heeft al meerdere ruggenwervels gebr0ken als gev0lg van deze aand0ening.