Connect with us

Actueel

Tunesiër heeft grote plannen: “Ons doel is om van dit land een moslimland te maken”

Het is een prachtige dag vandaag met een stralend zonnetje. Helaas kunnen sommige mensen niet goed tegen de zon en beginnen ze onzin uit te kramen.

Ongehoord Nederland besloot een bezoek te brengen aan Ter Apel en sprak daar met nieuwe Nederlanders.

Rutte geeft financiële steun
De stroom van asielzoekers naar Nederland blijft onverminderd hoog. Vorig jaar kwamen er maar liefst 55.000 nieuwkomers naar ons land, wat voor de nodige onrust zorgde.

In Ter Apel was er bijna geen plek meer. Asielzoekers moesten slapen op stoelen in het aanmeldcentrum en sommigen moesten zelfs in het gras slapen.

Afgelopen weekend bracht premier Mark Rutte gezellig een bezoek aan Tunesië. Hij ging daarheen om afspraken te maken over het indammen van de asielstroom.

Als tegenprestatie beloofde Rutte het land meer dan 1 miljard euro te geven.

De wens voor Nederland als moslimland
Tunesië blijkt een populaire bestemming te zijn voor mensen die met een rubberbootje de oversteek naar Europa proberen te maken.

In de eerste vier maanden van 2023 hebben meer dan 24.000 mensen deze oversteek gewaagd.

Een deel van deze mensen is naar Nederland gekomen vanwege de gunstige voorzieningen. Eén van hen wordt geïnterviewd.

De jongen verklaart dat hij naar Nederland is gekomen omdat er in Tunesië niet veel geld is. “Ik werk hard, maar verdien toch weinig”, zegt hij. Deze immigrant heeft echter ook grote plannen.

“Ik wil dat Nederland een moslimland wordt, want de islam is goed”, laat hij zonder schroom weten.

Hij vindt het ook niet acceptabel dat een christen een relatie heeft met een moslim. De christen zou zich moeten bekeren, want volgens hem is er maar één religie mogelijk.

”Nederlandse meisjes zijn aantrekkelijk en smaakvol”
De verslaggever van Ongehoord Nederland komt ook een andere jongeman tegen. Hij heeft vooral oog voor Nederlandse meisjes.

“Nederlandse meisjes zijn aantrekkelijk en hebben een goede smaak. Ze zijn fantastisch. Met hun blauwe ogen en blond haar, Mashallah”, verkondigt hij.

Reacties
Onder de video zijn er veel reacties van mensen die geschokt zijn door de uitspraken van de mannen.

In plaats van dankbaarheid te tonen voor het land dat hen opvangt, willen ze veranderingen doorvoeren.

Eén persoon die heftig reageert is Geert Wilders. Hij uit zijn ongenoegen luid en duidelijk op Twitter. In zijn bericht schrijft hij: “NO WAY, GA NAAR HUIS.”

De reacties op de video zijn divers en er ontstaat een levendige discussie. Sommige mensen zijn verontwaardigd over de uitspraken van de mannen en vinden dat zij dankbaarheid moeten tonen voor de geboden kansen en opvang in Nederland.

Anderen delen de zorgen en vragen zich af hoe de integratie van nieuwe Nederlanders in de samenleving vorm kan krijgen.