Connect with us

BN'ers

Social media gaat los over de pluspunten van 18-jarige prinses Alexia: ‘Die heeft haar squats wel gedaan hè?’

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside, waarin Prinsjesdag en gerelateerde onderwerpen werden besproken, kwam ook de 18-jarige prinses Alexia ter sprake.

Het viel op dat Alexia duidelijk de mooie genen van haar moeder heeft geërfd, iets wat niet onopgemerkt bleef aan de tafel met mannen. Johan Derksen, bekend om zijn uitgesproken mening, bracht het onderwerp ter sprake.

Royaltydeskundige Rick Evers begon het gesprek door te wijzen op de rondingen van Alexia en hoe ze deze inzet tijdens fotosessies. In een luchtige toon grapt Johan Derksen: “Ze heeft toch een lekker kontje? Mag toch?”
prinses Alexia

Het gesprek zet zich voort, waarbij ook andere positieve kenmerken van Alexia worden besproken.

Op sociale media ontstaat echter al snel een discussie over de vraag of het gepast is voor een oudere man om opmerkingen te maken over de billen van de 18-jarige prinses.

De opmerking van Derksen heeft verschillende reacties losgemaakt en roept de vraag op of dergelijke opmerkingen wel passend zijn in de context van het koninklijk huis.

De discussie die ontstond op sociale media was levendig en verdeeld. Sommige mensen vonden de opmerking van Johan Derksen ongepast en benadrukten dat het respectvol behandelen van leden van het koninklijk huis belangrijk is, ongeacht hun leeftijd.
prinses Alexia

Anderen zagen het als een onschuldige grap en meenden dat het gewoon lichtvoetig bedoeld was.

Het incident brengt een bredere kwestie aan de oppervlakte: hoe gaan we om met opmerkingen over leden van het koninklijk huis? Het koningshuis heeft traditioneel een belangrijke rol in Nederland en wordt vaak met respect behandeld.

Toch is er ook ruimte voor humor en lichte spot, zelfs ten aanzien van de koninklijke familie.

Het koninklijk huis is echter ook aan verandering onderhevig, met jongere generaties die hun eigen stijl en benadering meebrengen.

Prinses Alexia, als lid van de nieuwe generatie, wordt steeds meer zichtbaar in de media. Dit roept de vraag op hoe de publieke perceptie van de koninklijke familie verandert en welke opmerkingen als gepast worden beschouwd.

De uitspraak van Johan Derksen laat zien dat het onderwerp gevoelig ligt en dat er verschillende opvattingen bestaan over wat wel en niet acceptabel is in de discussie over de leden van het koningshuis.

Het koninklijk huis zal ongetwijfeld blijven evolueren, en daarmee ook de manier waarop we erover praten en welke opmerkingen als respectvol worden beschouwd.

De discussie over dit onderwerp zal waarschijnlijk voortduren, met mensen die verschillende standpunten innemen over de grenzen van humor en respect in de context van het koningshuis.