Connect with us

BN'ers

Gev*ngenisbewaker over komst van Thijs Römer: ‘Als je aan kinderen zit heb je een groot probleem’

Binnenkort zal Thijs Römer zich moeten aanmelden om zijn gev*ngenisstr*f te ondergaan. Volgens een bew*ker met 23 jaar ervaring in het gev*ngeniswezen, staat de acteur geen aangename tijd te wachten.

De bew*ker spreekt over de komst van Thijs Römer: “Als je aan kinderen zit, heb je een pr0bleem.”

Hij voorspelt een zware tijd voor Thijs, vooral omdat hij een bekende Nederlander is en iedereen op televisie heeft kunnen zien waarvoor hij is ver00rdeeld.

De acteur zal twee maanden achter de tral!es moeten doorbrengen en daarnaast een maximale taakstr*f van 240 uur moeten voltooien. Zijn ver00rdeling heeft inmiddels duidelijkheid gekregen.

Voor z*dendel!nquenten is het verblijf in de gev*ngenis allesbehalve aangenaam. De bew*ker benadrukt dat Thijs, als bekend persoon, het nog zwaarder zal hebben.

Z*denzaken hebben een lage status binnen de gev*ngenishiërarchie, en beroemdheden zoals Thijs worden vaak op speciale afdelingen geplaatst voor personen met psych!sche problemen die beschermd moeten worden tegen reguliere gedet!neerden.

De bew*ker legt uit dat Thijs Römer zich op een “Extra Zorg-afdeling” zal bevinden, waar hij niet met medegev*ngenen hoeft te werken of te sporten. Ondanks dat, zal zijn verblijf geen pretje zijn.

De bew*ker vervolgt: “Ik denk dat Thijs een moeilijke tijd tegemoet gaat. Hij is een BN’er, iedereen kan op tv zien waarvoor hij wordt verd*cht.

Als je aan kinderen zit, heb je een probleem… Dat kan leiden tot gew*ld, bedre!gingen en sch*ldpartijen.”

Tijdens zijn gev*ngenisverblijf heeft Thijs de keuze om te werken, maar hij kan er ook voor kiezen om helemaal niets te doen.

Als hij ervoor kiest om niets te doen, zal hij zijn dagen doorbrengen in zijn c*l, afgezonderd van de buitenwereld.

De bew*ker beschrijft de voorzieningen op de c*l van Thijs: “Thijs heeft een tv, douche, magnetron, waterkoker en een telefoon op zijn c*l.

Zolang hij beltegoed heeft, kan hij bellen. Mobiele telefoons zijn echter verboden, dus WhatsApp-communicatie is niet mogelijk.”