Connect with us

BN'ers

Catherine Keyl slacht0ffer van ernstige aanrand!ng, dad*r bekend

Catherine Keyl, de gerespecteerde 76-jarige presentatrice, heeft onlangs een onaangename ervaring gehad met s*ksueel grens0verschrijdend gedrag.

Het inc!dent vond plaats tijdens een zakelijke bijeenkomst, maar de identiteit van de dad*r heeft ze nog niet bekendgemaakt.

In haar column op de Telegraaf-website beschrijft Catherine hoe de man zich gedurende de hele bijeenkomst 0ngepast gedroeg.

Bij het zien van stoelen die klaarstonden voor de deelnemers, vroeg ze beleefd wie waar zou zitten.

Een van de mannen die al was gaan zitten, maakte vervolgens een 0ngepaste opmerking: “Jij zit op m’n schoot en dan ga je vanzelf omhoog.”

Catherine reageerde gesch0kt en wees hem erop dat dit soort opmerkingen niet meer passen in deze tijd.

Maar de man leek zich er niet van bewust of trok zich er niets van aan.

Het 0ngepaste gedrag stopte niet na de bijeenkomst.

Bij het afscheid nam de man Catherine’s hand en kuste deze, waarbij hij een s*ksueel suggestieve opmerking maakte die haar diep raakte.

Ze deelde dat het voorval haar dagenlang bezighield en ze besprak het met haar vrienden.

Op dit moment is niet bekend of Catherine een kl*cht heeft ingediend of aang!fte heeft gedaan bij de p0litie.

Dit inc!dent benadrukt de ernst van s*ksueel wangedr*g in alle situaties, zelfs tijdens zakelijke bijeenkomsten.

Het herinnert ons eraan dat iedereen, ongeacht leeftijd, status of beroep, het potentieel slacht0ffer kan zijn van dergelijk gedrag.

Het is essentieel om bewustzijn te creëren en een veilige 0mgeving te bevorderen waarin dit soort gedrag niet wordt get0lereerd.