Connect with us

BN'ers

Nicol onthult schokkende nieuwe feiten: De definitieve ondergang van Peter Gillis

Peter Gillis ziet zijn imperium in rap tempo instorten na een tumultueuze week vol schandalen. De genadekl*p lijkt te zijn uitgedeeld en de situatie wordt steeds ernst!ger.

De week begon met het nieuws dat zijn ex-vriendin, Nicol Kremers, alsnog aang!fte tegen hem gaat doen.

Ze beweert herhaaldelijk door Peter te zijn m!shandeld tijdens hun relatie. Nicol deelde foto’s waarop te zien was hoe ze er gehavend uitzag, met een blauwe pl*k op haar been.

Peter moet zich op 29 augustus verantwoorden voor de r*chter vanwege een incident vorig jaar tussen hem en Nicol.

Volgens het 0penbaar Min!sterie werd Nicol tijdens het inc!dent geb*ten in haar neus en rug door Gillis.
Peter Gillis

Hij zou haar tegen een muur hebben ged*wd en aan haar oor, armen en haren hebben getrokken. Twee p0litieagenten die ter plaatse waren, deden ook aang!fte tegen Peter vanwege de ernst van het inc!dent.

Nicol heeft nu adv0caat Sebas Diekstra ingeschakeld en heeft maar liefst 10 aang!ftes tegen Peter gedaan.

Als al deze aang!ftes bewezen worden verklaard, kan hij een gevangen!sstraf van maanden verwachten.
Gillis

De datum van 29 augustus lijkt mogelijk uitgesteld te worden, gezien de vele aangiftes en het grote aantal beschuld!gingen.

Alsof dat nog niet genoeg is, kreeg Peter deze week te horen dat zijn Belgische vakantiepark Blauwe Meer in Lommel moet sluiten.

De gemeente beschuldigt hem van misstanden met betrekking tot arbeidsmigranten en slechte woonkwaliteit op het park.
Peter Gillis

Peter heeft twaalf maanden de tijd gekregen om het park te sluiten en alles kosteloos over te dragen aan de gemeente. Elke dag dat het park langer open blijft, kost hem 1.000 euro.

Naast het vakantiepark in Lommel zijn er ook problemen met andere parken, zoals die in Valkenburg en Soerendonk.

In Valkenburg moest Peter wachten op een integriteitstoets voordat de camping geopend kon worden, en er waren vermoedens van mogelijke misbru!k van vergunningen.

In Soerendonk blijft de horeca gesloten en dre!gt het park zelfs helemaal te moeten sluiten als de gemeente geen vergunning verleent.

De situatie ziet er niet rooskleurig uit voor Peter Gillis. Ondanks zijn rijkdom lijkt hij het geld snel te verbrassen en worden zijn parken één voor één gec0nfronteerd met problemen en sluitingen.

Peter zelf heeft nog geen uitgebreide reactie gegeven en laat zijn adv0caat de stukken bestuderen. De toekomst van zijn imperium blijft onzeker.
Peter Gillis