Connect with us

BN'ers

Rachel Hazes verkeert in ernstige moeilijkheden

Het ging niet goed met Rachel Hazes. Neef Stanley Haze noemde haar een “gier die Andre’s hele nalatenschap achtervolgt” en vroeg zich af waar ze eigenlijk recht op had, nu blijkt dat ze niet de erfgenaam is.

Gier

Nu is het duidelijk dat Rachel Hazes (of Van Galen?) gehaat wordt door de familie Hazes.

Ze dachten dat ze een parasiet was die altijd op zoek was naar aandacht, en haar gekibbel bracht de naam Haze in ongenade. Neef Stanley Haze mag Rachel helemaal niet.
Rachel Hazes

Mijn vrouw zag het huwelijk van Andre en Alan geruïneerd worden door Rachel. Bijna iedereen in de familie haat haar. Stanley vindt Rachel “helemaal niet aardig”.
Rachel Hazes

‘Ik denk dat ze een aasgier is. Aangezien ze niet de erfgenaam is, waar heeft ze dan eigenlijk recht op?’, vroeg Stanley zich af.
Rachel-Hazes

Roxeanne heeft nog niets ontvangen In de rechtszaak van Roxeanne tegen haar moeder oordeelde een rechter dat Rachel een overvloed aan documenten moest indienen.

We zijn nu een paar weken verder en nog steeds niets van Roxeanne. Rachel heeft nog een week.
Rachel Hazes

Als ze de vereiste documenten dan nog steeds niet overhandigt, krijgt ze een boete van 2.500 euro per dag.