Connect with us

algemeen

Plotselinge overlijdensbericht van Rogier Smit

Rogier Smit heeft onlangs voor opschudding gezorgd onder zijn volgers met een verontrustend bericht op Instagram.

In dit bericht suggereerde hij op een nogal dramatische wijze dat hij overweegt een einde aan zijn leven te maken.

De tekst luidde: “The end…R.I.P. Rogier Smit. Tot ziens,” wat logischerwijs tot bezorgdheid leidde bij zijn volgers over zijn welzijn en intenties.

De situatie werd nog gecompliceerder toen bleek dat Frank Jansen, Rogier’s voormalige partner, volledig onwetend was over de staat van zaken.

Dit kwam aan het licht nadat het tijdschrift Weekend contact opnam met Frank voor een reactie. Frank onthulde dat hij al geruime tijd geen direct contact meer had met Rogier, aangezien hij diens nummer geblokkeerd had.
Rogier Smit

Frank gaf aan dat hij op de hoogte was van Rogier’s nieuwe nummer, maar geen enkele intentie had om verder nog iets van hem te vernemen, uitdrukking gevend aan een diepe frustratie en onwil om betrokken te raken bij wat hij als ‘onzin’ beschouwde.
Rogier Smit

Frank’s reflecties op hun relatie onthullen een complexe dynamiek. Ondanks een gezamenlijk verleden van zeventien jaar, gaf hij toe een diepgaande aversie tegen Rogier te voelen, een emotie die hij zelf moeilijk kon plaatsen binnen de contouren van zijn leven en ervaringen.
Rogier Smit

Verder werd het duidelijk dat Rogier kampt met ernstige depressieve klachten, een detail dat Frank zonder omwegen deelde.

Hij bekritiseerde Rogier’s keuze om dergelijke berichten te delen op sociale media als onbedachtzaam, vooral vanwege de verwarring en ongerustheid die dit bij anderen veroorzaakt.
Frank en Rogier

Desondanks gaf Frank toe niet verbaasd te zullen zijn als Rogier daadwerkelijk een poging tot zelfd0ding zou ondernemen, een uitspraak die zijn emotionele afstand van de situatie benadrukt.
Rogier Smit

Op de vraag of Frank het erg zou vinden als Rogier zichzelf iets aan zou doen, was zijn reactie onthullend.

Hij beweerde dat het hem persoonlijk niet zou raken, maar voegde eraan toe dat het tragisch zou zijn als Rogier niet zou inzien dat er alternatieve levenspaden mogelijk zijn.

Deze opmerking biedt een glimp van empathie, ondanks de overwegend koele toon van Frank’s reacties.

Deze situatie werpt licht op de complexiteit van menselijke relaties en de impact van geestelijke gezondheidsproblemen, zowel op individuen als op hun naasten.

Het illustreert ook de uitdagingen die komen kijken bij het navigeren van persoonlijke crises in het publieke oog, waarbij de grenzen tussen privéleed en publieke perceptie vaak vervagen.