Connect with us

algemeen

Caroline van der Plas totaal de afgrond in na ernstige onthulling over haar kinderen

Zet je schrap, want Yvonne Coldeweijer heeft voor flinke opschudding gezorgd in het privéleven van Caroline van der Plas, en ze onthult schokkende informatie.

Op Instagram schrijft Yvonne: “Caroline houdt al jarenlang willens en wetens haar twee zonen weg bij hun vader.” Deze man heeft destijds alles gedaan om zijn kinderen te kunnen zien.”

De vader van de kinderen klom in 2006 uit wanhoop op de Waalbrug en ketende zich vast, waarbij hij eiste om contact met minister Donner om aandacht te vragen voor zijn problemen.”

De vader beweert dat hij en Caroline gescheiden zijn toen hun oudste zoon acht jaar oud was. Destijds was er een regeling getroffen voor co-ouderschap met een 50-50 verdeling.
Echter, drie maanden later verhuisde Van der Plas plotseling honderd kilometer verderop, zonder dit met de vader van de kinderen te overleggen.

Yvonne beweert dat Caroline zich niet meer aan de 50-50 regeling wilde houden en zelfs naar de rechter stapte om een nieuwe regeling af te dwingen.

Yvonne vervolgt: “Tot onze verbazing ging de rechter daarin mee. De vader mocht de kinderen slechts zes keer per maand zien.”

“Hij heeft een zeer moeilijke tijd doorgemaakt en begreep niet hoe de rechter hiermee akkoord kon gaan. Voorheen zag hij zijn zoons bijna dagelijks. Hij kon geen deel meer uitmaken van hun opvoeding. Zijn kinderen werden ineens slechts logees.”

“Daarna werd het alleen maar erger. De vader kreeg zijn zoons helemaal niet meer te zien van Caroline.”

“Hij reed soms honderd kilometer voor niets naar Deventer om uiteindelijk zonder zijn kinderen terug te keren. Hij voelde zich zo machteloos dat hij op een brug klom.”

“Caroline houdt haar zoons inmiddels al twintig jaar bij deze man vandaan. Er is geen enkele aanwijzing dat er iets aan voorafging.”

“Dus waarom Caroline deze beslissing heeft genomen, lijkt vooralsnog enkel gebaseerd op haar eigen ego. Haar zoons en deze man zijn daar de dupe van.”

In haar boek ‘Gezond Verstand’ schreef Caroline van der Plas over haar huwelijk als een ‘periode vol ellende’.

De vader van de kinderen raakte in de schulden en moest naar de Voedselbank, omdat hij al zijn geld aan advocaten had uitgegeven om zijn zoons te kunnen zien. Zonder succes.

Yvonne vraagt zich af hoe Caroline dit rechtvaardigt en is benieuwd naar haar reactie. “Want enkel ‘negativiteit’ en ‘ongezondheid’ lijken een nogal magere rechtvaardiging om je zoons twintig jaar bij hun vader weg te houden.”