Connect with us

algemeen

Familiedrama treft Rachel Hazes (53): ‘Zich van het leven beroofd’

Rachel Hazes heeft de rechtsza*k gewonnen die ze had aangespannen tegen haar voormalige werknemer en beste vriendin, Marieke van Beek.

Marieke had tijdens een eerdere zakelijke geschil onthuld dat Rachel in 2017 een zelfm00rdpoging had gedaan.

Dit werd in de media bekendgemaakt, wat Marieke nu zwaar wordt aangerekend.

Als werknemer van Rachel had ze namelijk een geheimhoudingsverklaring ondertekend en mocht ze dergelijke informatie nooit naar buiten brengen.

De rechtb&nk heeft duidelijk aangegeven dat Marieke en haar voormalige adv0caat, mr. Bernard Tomlow, onrechtmatig hebben gehandeld door vertrouwelijke informatie naar buiten te brengen.

Rachel’s adv0caat, mr. Royce Vries, vertelt aan Story: “Het is vooral opvallend dat juist deze voormalige adv0caat van Rachel zich hier schuld!g aan heeft gemaakt.”

Mr. Tomlow was oorspronkelijk Rachel’s adv0caat en vertrouwenspersoon, maar later werd hij de adv0caat van Marieke, zoals te lezen is in het artikel van Story.

Mr. Royce de Vries vervolgt tegenover Story: “De rechter heeft hem dat ook zwaar aangerekend, vooral omdat de voormalige adv0caat geen inzicht toont in zijn onjuiste handelen in deze kwestie.”

Mr. Bernard Tomlow werd in augustus 2020 voor een half jaar gesch0rst wegens niet-integer handelen in een faill!ssementszaak.

Het hof oordeelde dat hij het vertrouwen in de adv0catuur “onherstelbaar geschaad” had.

Na de sch0rsing in hoger beroep heeft mr. Tomlow laten weten te stoppen als adv0caat. Tegenwoordig is hij jurid!sch adviseur van Roxeanne Hazes, zoals vermeld in het artikel.

De uitspraak van de rechtbank bevestigt dat het onthullen van vertrouwelijke informatie door Marieke van Beek en haar voormalige adv0caat 0nrechtmatig was.

Het benadrukt ook het belang van vertrouwelijkheid en het naleven van geheimhoudingsverklaringen in professionele relaties.

Voor Rachel Hazes betekent de overwinning in deze rechtsza*k een erkenning van haar recht op privacy en het bevestigt dat haar voormalige werknemer en adv0caat 0ngepast hebben gehandeld.

Deze jurid!sche overwinning heeft voor Rachel Hazes mogelijk een gevoel van gerechtigheid gebracht, maar het is ook een herinnering aan de uitdagingen en het ongemak van het leven in de schijnwerpers.

Als bekende persoonlijkheid heeft Rachel te maken met constante media-aandacht en het behoud van haar privéleven wordt daardoor bemoeilijkt.

Het delen van persoonlijke en gevoelige informatie zonder toestemming kan grote gevolgen hebben voor degenen die zich in de publieke belangstelling bevinden.

Het schendt niet alleen hun recht op privacy, maar kan ook emotionele en psychologische schade veroorzaken.

De zaak van Rachel Hazes illustreert tevens de complexiteit van persoonlijke en professionele relaties, vooral wanneer vertrouwelijkheid en ethiek in het geding zijn.

Het is essentieel dat professionals, zoals adv0caten, zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en handelen in overeenstemming met de regels en ethische normen van hun beroep.