Connect with us

algemeen

Frans Bauer spreekt zijn gevoelens uit en is klaar met de Meilandjes!

Frans Bauer, de geliefde Nederlandse zanger, reageert met verbazing op een recente opmerking van Montana Meiland, waarin ze hem als een ‘rare man’ bestempelde.

Frans Bauer verbaasd over opmerking Montana Meiland

Deze uitspraak komt als een verrassing voor Frans, aangezien hij beweert de familie Meiland nooit persoonlijk te hebben ontmoet, en zelfs niet zou herkennen. “Ik dacht dat een Meilandje een schaap was, haha!” grapte hij.

Montana Meiland uitspraak over Frans Bauer

Hoewel Frans Bauer hoog scoort op het gebied van betrouwbaarheid onder bekende Nederlanders, blijkt Montana Meiland geen fan te zijn van de zanger.

Frans Bauer reageert op kritiek van de Meilandjes

Volgens haar zou ze nooit vallen voor iemand als Bauer, ondanks zijn populariteit in heel Nederland.

Frans Bauer en de Meilandjes: een onverwacht conflict

In de ‘Met De Meilandjes Scheurkalender’ van 2023 deed Montana een nogal onaardige uitspraak over Frans Bauer.

Montana Meiland scheurkalender controversie met Frans Bauer

Ze noemde hem ‘de lelijkste man’ en gaf toe dat ze hem altijd al een ‘rare man’ heeft gevonden. Deze opmerking kwam aan het licht tijdens een gesprek met het weekblad Weekend, waarin Montana haar keuze toelichtte voor de kalendervraag.

Frans Bauer in verwarring door Meilandjes uitspraken

Frans Bauer reageert verbaasd op deze onverwachte vermelding in de scheurkalender van de Meilandjes.

Frans Bauer ontkent kennis van de Meilandjes

“Kom ik op hún scheurkalender voor?” vraagt hij zich af. Bauer benadrukt dat hij Montana noch haar vader Martien ooit heeft ontmoet of gesproken. Als hij ze tegen zou komen, zou hij ze zelfs niet herkennen.

Frans Bauer's verrassende reactie op Meilandjes commentaar

Wanneer gevraagd wordt of hij ‘Chateau Meiland’ kijkt, onthult Bauer dat hij nog nooit een aflevering heeft gezien. De mening van Montana lijkt hem niet te raken. “Ik ken haar niet – en die vent, Martien, ook niet.”

Frans Bauer en Peter Gillis: onverwachte meningsverschillen

De verwarring van Frans Bauer over de Meilandjes kwam naar voren tijdens een weekendje weg in Noordwijk met zijn vrouw Mariska. Toen zij wees op de verblijfplaats van de Meilandjes, dacht Bauer eerst aan schapen. “Een Meilandje, haha!” had Mariska gezegd.

Frans Bauer en de Meilandjes: botsende persoonlijkheden

Deze situatie toont aan hoe gemakkelijk misverstanden en onverwachte conflicten kunnen ontstaan in de wereld van bekende Nederlanders. Voor Bauer, die bekendstaat om zijn positieve en down-to-earth karakter, blijft het een raadsel waar deze opmerkingen vandaan komen.

Frans Bauer onaangedaan door Meilandjes drama