Connect with us

Actueel

Schoolruimte wordt opgeëist door moslimkolonisten voor islamitische activiteiten

In Den Haag is er 0nenigheid ontstaan op het ROC Mondriaan, waar moslimstudenten eisen dat er een speciale ruimte in het schoolgebouw wordt ingericht waar ze hun geloof kunnen praktiseren.

De studenten hebben zelfs een petitie ingediend bij de schoolleiding om hun eis kracht bij te zetten.

Dit heeft geleid tot verontwaardiging bij Sebastian Kruis, de fractievoorzitter van de PVV.

Hij beschouwt dit als “het zoveelste voorbeeld” van moslimgemeenschappen die proberen “onze” openbare ruimte te claimen om hun religie en cultuur te bevorderen.

Kruis benadrukt dat ROC Mondriaan een openbare school is en dat er geen plaats zou moeten zijn voor gebedsruimtes volgens hem.

Hij wordt daarin gesteund door Rita Verdonk, die betoogt dat scholen openbare plaatsen zijn waar geen ruimte hoort te zijn voor religieuze praktijken.

Ze benadrukt het belang van het handhaven van de scheiding van kerk en staat.

Aan de andere kant vinden sommige moslimstudenten dat er wel gebedsruimtes moeten zijn op school.

Een studente met een hoofddoekje argumenteert dat sommige mensen hun gebeden moeten verrichten en na school mogelijk moeten gaan werken, waardoor ze geen gelegenheid hebben om elders te bidden.

Ze pleit voor respect en wederzijds begrip tussen verschillende religies en culturen.

Ze voegt eraan toe dat moslims zich ook moeten aanpassen aan Nederlandse vrije dagen en feestdagen, en verwachten dat ze de ruimte krijgen om op school te bidden.

Sebastian Kruis betoogt echter dat er al studieruimtes zijn waar studenten in stilte kunnen bidden, maar dat de moslimstudenten een aparte gebedsruimte met een gebedstapijt en de juiste richting naar Mekka eisen.

Hij vreest dat de school uiteindelijk toe zal geven aan deze eisen en pleit voor standvastigheid in het openbaar bestuur.

De discussie over dit onderwerp blijft voortduren.

De discussie over de eis voor een speciale gebedsruimte op het ROC Mondriaan gaat onverminderd voort, met verschillende standpunten en overtuigingen die in het debat naar voren komen.

Voorstanders van de gebedsruimte benadrukken het belang van inclusiviteit en respect voor religieuze diversiteit.

Ze stellen dat het bieden van een gebedsruimte op school niet alleen een kwestie van gemak is voor de studenten, maar ook een teken van erkenning van hun religieuze behoeften.

Ze pleiten ervoor dat het onderwijsinstellingen een inclusieve omgeving creëren waar alle studenten hun religie vrij kunnen beleven.

Aan de andere kant zijn tegenstanders van mening dat religieuze praktijken geen plaats horen te hebben op openbare scholen, waar secularisme en scheiding van kerk en staat centraal staan.

Ze maken zich zorgen over de precedentwerking en vrezen dat het toestaan van een gebedsruimte kan leiden tot verdere eisen voor religieuze voorzieningen op scholen.