Connect with us

Actueel

Gemeente pakt hondenbezitters aan: ”Honden zijn heel erg slecht voor het milieu”

In het prachtige Hoek van Holland maken hondenbezitters zich zorgen over de toekomst.

De gemeente Rotterdam overweegt namelijk serieus om in 2024 te bepalen of honden nog vrij mogen rondlopen of verplicht aan de lijn moeten in de Natura 2000-gebieden, waarvan Hoek van Holland deel uitmaakt.

Volgens de gemeente Rotterdam kunnen honden schade toebrengen aan het milieu en natuurgebieden. Dit leidt tot de huidige discussie over het hondenbeleid, waarin de gemeente verder onderzoek wil doen.

Onafhankelijke studies hebben aangetoond dat loslopende honden onbedoeld de inheemse dieren in deze natuurgebieden verstoren, wat nadelige gevolgen heeft voor de flora en fauna.

Vooral vogels en grondbewoners, zoals hazen, muizen, egels, tjiftjaffen, fazanten, merels, winterkoningen en verschillende soorten watervogels, worden hierdoor beïnvloed.

Hondeneigenaar Mark Lensselink merkt op dat de gemeente aanvankelijk stikstofuitstoot als argument gebruikte.

Hij verklaart: “Er werd eerst beweerd dat hondenpoep voor aanzienlijke stikstofuitstoot zorgde, maar de gemeente heeft dit standpunt inmiddels herzien.

Ze kunnen niet aantonen dat de flora en fauna in dit gebied de afgelopen decennia zijn afgenomen. Integendeel, ik zie hier veel buizerds, ijsvogeltjes en vossen.”

Lensselink benadrukt dat het idee dat de natuur achteruitgaat door honden naar zijn mening volkomen ongegrond is.

De gemeente wil duidelijk maken dat er op dit moment geen verplichte aanlijnregels gelden voor Natura 2000-gebieden en erkent dat er wellicht te stellige bewoordingen zijn gebruikt in de communicatie over dit onderwerp.

Daarnaast benadrukt de gemeente dat het verband tussen hondenpoep en stikstofuitstoot minimaal is en dat dit onterecht een centrale rol heeft gekregen in deze discussie.

Voordat eventueel wordt overgegaan tot verplicht aanlijnen, zal de gemeente alternatieve oplossingen onderzoeken.
hondje in doos

Hierbij wordt gedacht aan maatregelen zoals het beperken van het loslopen van honden tijdens het broedseizoen, het creëren van extra alternatieve locaties of het instellen van specifieke zones om de natuur te ontzien.

De gemeente zal hierover uitgebreid in gesprek gaan met hondeneigenaren en bezoekers en zal op korte termijn meer informatie verstrekken.