Connect with us

Actueel

Collega’s r0uwen om d00d van Erasmus-docent Jurgen (43): ‘Een aimabele en betrokken huisarts’

Het slacht0ffer van de tragische sch!etpartij in het Erasmus MC is geïdentificeerd als de 43-jarige Rotterdamse huisarts en praktijkdocent Jurgen Damen.

Hij laat zijn vrouw en dochter achter, en zijn collega’s zijn diep geschokt door het verlies van een gewaardeerde collega.

Damen begon zijn carrière als huisarts in Rotterdam in 2010. De afgelopen vijf jaar was hij werkzaam in het Gezondheidscentrum Katendrecht in Rotterdam-Zuid, waar hij twee dagen per week spreekuur hield.

Sinds 2013 was hij ook verbonden aan het Erasmus MC, waar hij verschillende functies bekleedde, waaronder die van universitair docent en hoofd Practicum klinische vaardigheden.

Het nieuws van Damen’s tragische d00d heeft diepe emoties opgeroepen bij zijn collega’s en de patiënten die hij diende.

René Baljon, bestuurder van stichting Zonboog, waar de huisartsenpraktijk onder valt, benadrukte de impact van dit verlies op zowel het persoonlijke als professionele vlak.

Hij beschreef Jurgen Damen als een aimabele en betrokken huisarts en opleider, wiens overlijden een schokgolf door de hele regio heeft gestuurd.

Het Gezondheidscentrum Katendrecht blijft voorlopig gesloten, en pat!ënten met dringende vragen worden doorverwezen naar andere praktijken van stichting Zonboog.

Baljon benadrukte de bereidheid van alle collega’s om bij te springen en patiënten op te vangen tijdens deze moeilijke periode.

Naast de praktische gevolgen van de sluiting van het gezondheidscentrum, zijn ook de emotionele gevolgen aanzienlijk.

Collega’s worden opgevangen en er wordt nauwlettend op toegezien of ze extra ondersteuning nodig hebben in het verwerken van dit tragische verlies.

Ondertussen heeft de Rotterdamse huisarts Matthijs van der Poel, die eveneens coassistenten opleidt, zijn diepe ontzetting geuit over het voorval.

Hij benadrukte de ongelooflijke aard van deze gebeurtenissen en sprak zijn afschuw uit over het gedrag van de d*der.

Jurgen Damen, geboren in Sliedrecht, begon zijn med!sche studie in Rotterdam na het behalen van zijn vwo-diploma.

Na het afronden van zijn zesjarige studie geneeskunde werkte hij als basisarts in de ouderenpsychiatrie voordat hij in 2006 aan zijn huisartsenopleiding begon.

Damen heeft zijn leven gewijd aan de medische wereld en droeg bij aan het opleiden van toekomstige artsen.

Zijn onverwachte 0verlijden heeft een grote leegte achtergelaten in de gemeenschap van artsen en patiënten in Rotterdam.

Het Erasmus MC heeft passende slacht0fferhulp georganiseerd voor medewerkers, patiënten en bezoekers die getr0ffen zijn door de schokkende gebeurtenissen.

De nasleep van de sch!etpartij en de daaropvolgende gebeurtenissen heeft diepe indruk gemaakt op velen, en er wordt gezorgd voor de nodige ondersteuning in deze moeilijke tijd.