Connect with us

Actueel

Automobilist is helemaal klaar met snelwegplakkers, trapt ze letterlijk van de weg af

De A12 in Nederland wordt al dagenlang gebl0kkeerd, en dit begint langzamerhand behoorlijk pr0blematisch te worden, althans dat is onze mening.

Het blokkeren van snelwegen resulteert namelijk in uitgebreide files voor automobilisten.

Hoewel sommige mensen denken dat de steun voor klimaatpr0testen begint af te nemen, beweren sommige media juist dat steeds meer mensen deze acties steunen.

Of dit daadwerkelijk het geval is, valt moeilijk te zeggen, aangezien de meeste onderzoeken gebaseerd zijn op een beperkt aantal deelnemers, vaak enkele duizenden, en niet echt representatief zijn voor de gehele bevolking.

Bovendien zijn deelnemers aan dergelijke enquêtes vaak mensen die zelf interesse hebben getoond in deelname aan dergelijke pr0testen.

Wat het bl0kkeren van wegen betreft, heeft iedereen het recht om hun standpunt te uiten, maar het is belangrijk om te realiseren dat het blokkeren van snelwegen anderen kan treffen.

Dit geldt met name voor mensen die gewoon naar hun werk moeten en in de file terechtkomen, wat resulteert in extra brandstofverbruik en financiële gevolgen.

Wanneer mensen op deze manier worden gehinderd, kan dit leiden tot fr*straties en reacties van geïrriteerde automobilisten.

In Duitsland heeft zich recentelijk zo’n incident voorgedaan. Een automobilist, geërgerd door de blokkade en met haast, besloot actie te ondernemen en duwde de demonstranten van de weg af.

Het vragen om ruimte had geen effect, en de man greep zelf in. Helaas resulteerde dit in bless*res voor sommige activisten, zoals te zien is in de onderstaande video.