Connect with us

Actueel

Altijd lieve Abdullahi (7) gew*rgd door zijn oudere broer: ‘Ik deed het in opdracht van God’

Een 27-jarige man werd deze week in h*chtenis genomen en gec0nfronteerd met besch*ldigingen van d00dslag na de trag!sche d00d van zijn 7-jarige broer, Abdullahi.

Dalal I. kwam woensdag in p0litiehechtenis nadat hij herhaaldelijk het n00dnummer had gebeld en had toegegeven dat hij iets had gedaan “voor een hoger doel.”

Hij deelde tijdens het gesprek met de h*lpdiensten: “Ik heb net iets gedaan,” en voegde eraan toe: “God vertelde me om iets te doen om te bewijzen dat ik niet God ben.”

Toen de h*lpdiensten op de plaats van de oproep arriveerden, troffen ze de 27-jarige man aan, die beweerde te kampen met geestelijke gezondheidspr0blemen.

Helaas werd Abdullahi bewustel00s gevonden en 0verleed kort nadat hij naar het z!ekenhuis was gebracht. Een aut0psie onthulde tekenen van w*rging.

Het is vermeldenswaardig dat de verd*chte eerder was ver00rdeeld voor m!shandeling en gew*pende 0verval.

Familie en vrienden hebben een GoFundMe-pagina opgezet om de begr*feniskosten van Abdullahi te dekken en beschrijven hem als een stralend en liefdevol kind.

De gemeenschap is diep gesch0kt door de tragische gebeurtenis en heeft massaal steun betuigd aan de familie van Abdullahi.

Op de GoFundMe-pagina worden herinneringen gedeeld aan het vrolijke en zorgzame karakter van de jongen, die geliefd was bij iedereen die hem kende.

Abdullahi wordt herinnerd als iemand die altijd met een glimlach rondliep en zijn vriendelijkheid deelde met de wereld om hem heen. Zijn onverwachte 0verlijden heeft een leegte achtergelaten in de harten van velen.

De trag!sche gebeurtenis werpt ook vragen op over geestelijke gezondheid en de noodzaak van passende ondersteuning voor degenen die er behoefte aan hebben.

Het inc!dent benadrukt het belang van toegang tot geestelijke gezondheidszorg en bewustwording van psych!sche aand0eningen.

Terwijl het jur!dische pr0ces voortduurt en antwoorden worden gezocht op wat er precies is gebeurd, blijft de herinnering aan Abdullahi voortleven in de harten van degenen die hem kenden en liefhadden.

De gemeenschap heeft zich verenigd om steun te bieden aan zijn familie in deze moeilijke tijd en om te r0uwen om het verlies van een jong leven dat veel te vroeg is beëindigd.