Connect with us

Actueel

‘Jongeren’ van 13 en 15 sla*n vader van vier kinderen met een stoeptegel zijn schedel in

In Amsterdam zijn twee jongeren, respectievelijk 13 en 15 jaar oud, gearr*steerd op verdenk!ng van betrokkenheid bij de d00d van een 42-jarige man.

‘Jongerenpr0blematiek’
Niet alleen in buurlanden, maar ook in Nederland lijkt de situatie met betrekking tot ‘jongeren’ steeds pr0blematischer te worden.

Tegenwoordig lijken jongeren zich soms 0naantastbaar te voelen en gedragen ze zich daarnaar.

Ze tonen steeds minder respect voor anderen en wie hen aanspreekt op hun gedrag r!skeert c0nfrontaties, verbale agr*ssie of zelfs fysiek gew*ld.

Inc!dent in Amsterdam
Het inc!dent dat zich in Amsterdam-Noord heeft voorgedaan, is onthutsend.

Op 26 augustus werd een 42-jarige man door omstanders aangetr0ffen op het NDSM-Plein.

Hij was ernstig gew0nd, met een stoeptegel op zijn hoofd, en werd onmiddellijk gerean!meerd.

Enkele dagen later 0verleed hij. Het slacht0ffer, een vader van vier jonge kinderen, kwam oorspronkelijk uit Turkije.

Verd*chten
De verd*chten zijn zelf nog erg jong, met de leeftijden van 13 en 15 jaar.

Naast de verdenk!ng van betr0kkenheid bij de d00d van de man, worden ze ook verd*cht van meerdere straatr0ven in de omgeving van het NDSM-terrein.

Momenteel wordt onderzocht of ze ook in verband kunnen worden gebracht met andere 0penstaande zaken.

Vern!eling en br*ndstichting
Er zijn ook aanwijzingen dat de jongens een regenboogvlag hebben gest0len, in br*nd hebben gest0ken en in een afvalbak hebben gegooid op de Bongerdkade.

Dit gedrag resulteert in besch*ldigingen van groepsbel*diging, d!efstal, vern!eling en br*ndstichting.

Deze zaak wordt zeer serieus genomen, en gisteren heeft de r*chter-c0mmissaris besloten dat de twee jongeren nog eens 14 dagen in h*chtenis moeten blijven.