Connect with us

Actueel

Eerste rookvrije wijk officieel: ”Dit tolereren wij niet langer”

De gemeente Arnhem heeft plannen om de wijk Presikhaaf om te vormen tot een ‘r00kvrije wijk’, waarbij het de bedoeling is dat er geen mensen meer zijn die r0ken.

De gemeente, in samenwerking met de GGD, zal ook in andere wijken initiatieven ontplooien om mensen te helpen stoppen met r0ken.

Koploper in r0kers
Uit onderzoek van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de K*nkerbestrijding (KWF) blijkt dat Arnhem bovenaan staat als het gaat om het aantal r0kers.

Nationaal gezien r00kt ongeveer 18 procent van de bevolking. In Arnhem ligt dit percentage hoger, namelijk 23 procent.

Inzicht in r00kgedrag
De gemeente gaat vrij ver in haar aanpak; ze heeft nauwkeurig inzicht in wie er r00kt en wie niet.

Zo is vastgesteld dat in de Gulden Bodem minder dan een tiende van de bewoners r00kt. In de Hommelstraat daarentegen r00kt ongeveer een derde van de inwoners.

In negen andere voornamelijk lagere inkomenswijken in Arnhem r00kt ongeveer een kwart van de bewoners.

Het stadsbestuur wil verandering brengen. Volgens het KWF’s k*nkeratlas hebben inwoners van specifieke wijken een verhoogd risico op l0ngaandoeningen vergeleken met het landelijk gemiddelde.

R0ken is hier de voornaamste oorzaak. Om deze reden wil de gemeente het probleem in Presikhaaf aanpakken.

Stoppen met r0ken
Het KWF biedt financiële steun aan gemeenten die maatregelen willen treffen om r0ken tegen te gaan.

Dit omvat het opstellen en implementeren van uitgebreide preventieplannen. De voorwaarde is dat de gemeente ook zelf bijdraagt.

De gemeente Arnhem is vastberaden en heeft ingestemd met een jaarlijkse bijdrage van 10.000 euro om Presikhaaf binnen vier jaar volledig r00kvrij te maken. Of inwoners stoppen met r0ken, of ze zullen in feite niet meer welkom zijn.

Aanpak
In eerste instantie zal geprobeerd worden om te voorkomen dat mensen beginnen met r0ken. Daarnaast zal er ondersteuning worden geboden aan degenen die willen stoppen met r0ken.

Hoewel het doel nobel is, hebben veel bewoners wellicht andere zaken aan hun hoofd dan stoppen met r0ken.