Connect with us

Actueel

Pasgeboren baby 0verlijdt nadat hond hem bijt

Afgelopen donderdag bracht een trag!sch bericht uit Emmeloord diepe droefheid met zich mee. Sp0edhulpdiensten werden ingezet naar het Antonius Z!ekenhuis, waar een pasgeboren kindje werd gebracht. Op dat moment heerste er veel onzekerheid over de situatie.

Locatie Staalstraat
Op donderdagmorgen rond 09.00 uur snelden hulpd!ensten naar het Antonius Z!ekenhuis. Tegelijkertijd begaven meerdere agenten zich naar een woonadres aan de Staalstraat.

Op dat moment waren de details van het voorval nog schaars. Buren van de bewuste woning waren onwetend over wat er zich daar afspeelde. De autoriteiten hielden zich op de achtergrond en gaven weinig informatie prijs.

Niettemin was meteen duidelijk dat zich een trag!sch inc!dent had voorgedaan. F0rensische 0psporing kwam ter plaatse en voerde de hele dag onderzoek uit.

Er werd officieel bevestigd dat een hond in beslag was genomen, maar verdere details bleven beperkt.

D0delijke be*t
Inmiddels is onthuld dat de hond verantwoordelijk is voor het fat*le b!jten van het pasgeboren baby’tje, aldus een recente verklaring van de p0litie. Een sectie op het lichaam bracht deze schrijnende waarheid aan het licht.

Bewoners in de buurt hadden eerder gemeld dat het om een jong stel in de flatwoning aan de Staalstraat ging. Dit stel zou bestaan uit arbeidsmigranten die kort daarvoor ouders waren geworden.

Hoewel deze informatie nog niet officieel is bevestigd, wordt het wel onderzocht door het 0penbaar Min*sterie. De rol van alle betrokkenen wordt momenteel nader onderzocht.

De hond die bij het voorval betrokken was, leeft nog steeds. Of het dier uiteindelijk zal worden geëuth*naseerd, staat nog niet vast. We zullen zeker een update delen zodra er meer informatie beschikbaar komt.

Nabeschouwing van de redactie: De gebruikte afbeelding (thumbnail) toont niet de betreffende hond waar het inc!dent mee te maken had, maar is willekeurig gekozen.