Connect with us

Actueel

Marion kan al jarenlang niet naar de tandarts: ”Mijn gebit zit vol gaten”

Marion Landman verkeert in een lastige situatie. Ondanks een dringende behoefte aan tandheelkundige zorg, ontbreekt het haar aan de financiële middelen om hieraan te voldoen.

Hierdoor wordt zij gedw0ngen om med!sche zorg te vermijden. Haar prioriteit ligt bij het verzekeren van voedsel op tafel en niet bij zorg.

In Nederland is de algehele toestand versl*chterd.

Het demissionaire kabinet heeft aanzienlijke problemen veroorzaakt zonder de nodige verantwoording af te leggen, wat heeft geleid tot meer dan twintig procent van de Nederlanders die benodigde zorg uitstellen of volledig vermijden vanwege financiële belemmeringen. Dit is een sch0kkende realiteit in een land als Nederland.

Marion Landman kampt met diverse gez0ndheidskwesties, zoals astm*, langdurige C0vid-19 kl*chten en allerg!eën.

Hoewel ze essentiële zorg nodig heeft, stelt ze andere vormen van zorg uit. Zo heeft ze al geruime tijd geen tandartsbezoek kunnen regelen, wat duidelijk te zien is aan haar gebit.

Marion bevindt zich in een financieel benarde situatie. Ze vertelt: “Als je al in de armoedegrens zit, is het al zwaar. Je moet steeds meer zelf bekostigen.

Dit begint met het verminderen van fysiotherapiebehandelingen en bepaalde tandheelkundige zorg.”

“Voor iemand met een gemiddeld inkomen lijkt een eigen risico van 385 euro wellicht haalbaar, maar voor iemand met een minimaal inkomen is dat niet op te brengen.”

Marion legt uit dat het niet alleen gaat om de stijgende med!sche kosten. Dit dwingt haar tot het maken van keuzes: zorg of voedsel op tafel. Ze geeft voorrang aan voeding.

De gevolgen van haar keuzes zijn reeds merkbaar. “Hoewel het niet direct te zien is als ik lach, mis ik een kies. Daarnaast zijn er gaten die ook opgevuld moeten worden.”

Marion vreest dat de problemen alleen maar erger zullen worden. “Als ik geen kiezen meer heb, wordt eten ook een uitdaging. Dit zou kunnen leiden tot maag- en darmpr0blemen.”

Marion staat niet alleen in het vermijden van zorg. Ben je zelf in een vergelijkbare situatie of ken je iemand die hiermee te maken heeft? Deel je ervaringen in de reacties hieronder!