Connect with us

Actueel

Nieuwe coronavariant baart grote zorgen: ‘Enorme golf besmett!ngen op komst’

In diverse landen verspreidt de opkomende covidvariant Eris zich steeds meer. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) trekt aan de bel en waarsch*wt voor een aanstaande golf van besmett!ngen ver00rzaakt door Eris.

Hoewel er op dit moment geen ind!caties zijn dat deze variant ernstiger z!ekte veroorzaakt, benadrukt viroloog Marion Koopmans dat de WHO nauwlettend toezicht houdt op alle covidvarianten.

Koopmans verduidelijkt: “Bij elke nieuwe variant stellen we ons de vragen: waarom verspreidt het v!rus zich beter, heeft het een ernstiger effect op de gezondheid en kan het de vacc!naties omzeilen? Dit geldt ook voor Eris.”
covid-19

De WHO benadrukt dat er momenteel geen reden tot ernst!ge bezorgdheid is. “Hoewel deze variant vaker voorkomt, zien we niet dat dit tot ernstiger z!ekte leidt.”

“Daarnaast lijkt de bescherming tegen z!ekte door de bestaande vaccins stand te houden,” voegt Koopmans toe.

Toch moet er rekening worden gehouden met het feit dat er nog niet uitgebreid onderzoek is gedaan naar deze variant.
covid-19

Dit komt mede doordat wereldwijd het onderzoek naar c0vid is afgenomen.

“Maar verschillende laboratoriumstudies suggereren dat Eris niet significant afwijkt van eerdere omicronvarianten.”

De nieuwe variant Eris verspreidt zich momenteel voornamelijk in landen zoals Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Korea.
covid-19

Ook in de Verenigde Staten heeft Eris al de status van meest dominante c0vidvariant verworven.

Hoewel Eris nog niet in Europa is vastgesteld, voorspelt Koopmans dat het een kwestie van tijd is voordat dit wel gebeurt.

“Aangezien de variant circuleert, kunnen we verwachten dat deze ook hier zal opduiken.
covid-19

Dit zou dan in het najaar een nieuwe golf van besmett!ngen kunnen ver00rzaken. De omvang van deze golf is echter nog onduidelijk.”