Connect with us

Actueel

Zwaar z!eke vrouw niet welkom in Lidl vanwege haar uiterlijk: ‘Kijk hoe je eruit ziet’

Sahiti, een 55-jarige vrouw uit Groot-Brittannië, werd gec0nfronteerd met een schr!jnende situatie toen ze boodschappen wilde doen bij de Lidl in Milton Keynes.

Ondanks haar ernstige gezondheidspr0blemen werd haar de toegang tot de winkel geweigerd door een beve!liger.

Hij oordeelde op basis van haar uiterlijk dat ze eruitzag als een versla*fde en besloot haar niet binnen te laten.

Sahiti lijdt aan twee chr0nische z!ekten, namelijk longemfyseem en osteogenesis imperfecta. Hierdoor is haar gezondheid slecht en is ze erg mager en grauw van kleur.

Helaas is er geen genez!ng mogelijk voor haar en krijgt ze palliatieve zorg.

De beve!liger ging er zonder enige kennis van Sahiti’s gezondheidssituatie vanuit dat ze een versla*fde was.

Hij bekeek haar van top tot teen en zei: “Kijk hoe je eruitziet.” Sahiti was diep gesch0kt door deze behandeling en eiste een gesprek met de manager.

Uiteindelijk werd ze toegelaten tot de winkel, maar wel onder toezicht.

De hele situatie heeft Sahiti aangedaan en ze heeft twintig minuten huilend in haar auto gezeten.

Ze vertelde haar dochter wat er was gebeurd en die ging verhaal halen bij de supermarkt. Ze heeft zelfs een geluidsopname waarin de beve!liger toegeeft dat hij haar voor een junk aanzag.

Sahiti is b00s en gekw*tst door deze afschuw*lijke behandeling. Ze benadrukt dat ze er misschien dun uitziet, maar absoluut geen junk is.

Gezien haar ernstige gez0ndheidstoestand, heeft ze geen behoefte aan dit soort vernederingen.

Helaas heeft het hoofdkantoor van de supermarktketen nog geen reactie gegeven op het verzoek om een spijtbetuiging van Sahiti’s familie.

Deze trieste gebeurtenis benadrukt het belang van bewustwording en begrip voor mensen met onzichtbare gez0ndheidsproblemen.

Het is van groot belang dat we oordelen op basis van feitelijke kennis en niet op uiterlijk.

De supermarkt moet verantwoordelijkheid nemen voor deze nare behandeling en zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.