Connect with us

Actueel

Jongeren blazen kitten op met vuurw*rk

Alle alarmb*llen gaan af, beste mensen, want dit is een da*d die we als samenleving nooit, maar dan ook nooit mogen t0lereren.

In Ederveen hebben één of meerdere jongeren namelijk een pasgeboren kitten 0pgeblazen met vu*rwerk.

Het is werkelijk te gruwel!jk voor woorden.

De Dierenamb*lance is volledig gesch0kt door dit verschr!kkelijke inc!dent.

Verwoestend
In een hartverscheurende Facebook-post delen ze: “Het hoofdje en de voorpootjes waren nog intact, maar er was weinig meer over van de onderkant.

Die was letterlijk ‘compleet verw0est’. Van het arme diertje, naar schatting acht weken oud, was nog maar de helft over.”

Of het lieve, kleine kitten nog in leven was toen het vu*rwerk werd afgest0ken, of dat het al 0verleden was, zullen we nooit weten.

Maar ongeacht of dit bij een levend of 0verleden dier is gebeurd, blijft het weerzinwekkend en barba*rs!”

Vu*rwerksporen
Naast de 0verblijfselen van het pasgeboren diertje werden ook sporen van knalvu*rwerk aangetr0ffen.

Het is nog onduidelijk of het kitten een mannetje of vrouwtje was.

Het diertje is dermate verm!nkt dat het niet meer te achterhalen valt wat het geslacht was.

De Dierenamb*lance roept eventuele getu!gen op om zich te melden.

Dit kan bij het p0litiebureau in de regio Oost-Nederland.

“Aan alle mensen in Ederveen die in de buurt wonen van de Hoofdweg ter hoogte van de Nieuweweg, wellicht kunnen mensen met een Ring deurbel de beelden terugkijken om te zien of ze iets opgemerkt hebben.”

Wij sluiten ons aan bij de oproep van de Dierenamb*lance en vragen jullie dit bericht te delen in de hoop dat de dad*rs zo snel mogelijk worden opgesp00rd.

Als je in staat bent tot zoiets afschuwel!jks, dan mankeer je iets ernst!gs.

Dit mag niet 0ngestraft blijven.