Connect with us

Actueel

W0ede onder asielzoekers: ”Wij p!kken slechte behandeling niet”

Asielzoekers op Landgoed Velder in Boxtel kl*gen hevig over de geboden faciliteiten en eisen een overplaatsing naar een betere locatie.

Ze dre!gen met pr0testacties om hun ontevredenheid kenbaar te maken.

Op dit moment verblijven ongeveer 120 asielzoekers uit Ter Apel in 99 wooneenheden op het landgoed. Er is ruimte voor in totaal 450 nieuwe Nederlanders.

Een bericht dat via WhatsApp circuleert, laat zien dat de asielzoekers het helemaal gehad hebben met de manier waarop Nederland hen behandelt.

De schrijver van het bericht is w0edend. Hij beschrijft de locatie als “te afgelegen” en voelt zich “opgesl0ten in de gev*ngenis”.

Daarnaast klaagt hij dat Nederland geen transport regelt, waardoor de asielzoekers niet vrijelijk kunnen rondtrekken.

Afstandelijke wc’s
Maar daar blijft het niet bij. De asielzoekers zijn ook b00s over de “verre afstand” die ze moeten afleggen naar het toilet, meldt Omroep Brabant.

Bovendien zouden er geen warmwatervoorzieningen zijn en is er gebrek aan hygiëne. Nu de koude periode aanbreekt, maken de nieuwe Nederlanders zich zorgen over de weersomstandigheden.

Pr0test
Ze eisen een overplaatsing naar een nieuwe locatie waar ze zich beter op hun gemak voelen. Als dit niet snel wordt gerealiseerd, zijn ze van plan om te pr0testeren om hun ontevredenheid te uiten.

De asielzoekers voelen zich gefrustreerd en vinden dat ze recht hebben op betere omstandigheden.

Ze benadrukken dat ze niet langer een sl*chte behandeling accepteren en vastberaden zijn om actie te ondernemen.

Het verlangen naar een nieuwe locatie waar ze zich meer op hun gemak voelen, wordt steeds sterker.

Ze willen een plek waar ze zich niet geïs0leerd voelen en waar ze betere voorzieningen hebben, zoals goede sanitaire voorzieningen en warm water.

Daarnaast willen ze de mogelijkheid hebben om zich vrijelijk te kunnen verplaatsen en de omgeving te verkennen.

Met de dre!ging van pr0testacties willen de asielzoekers hun stem laten horen en aandacht vragen voor hun situatie.

Ze voelen zich genegeerd en vinden dat hun kl*chten serieus genomen moeten worden. Ze willen niet langer als onzichtbaar worden beschouwd en vechten voor een waardig bestaan.

Deze uiting van onvrede legt de complexiteit bloot van het asielzoekersvraagstuk en de uitdagingen waarmee zowel de asielzoekers als de autoriteiten geconfronteerd worden.

Het is belangrijk dat er een open dialoog plaatsvindt om naar oplossingen te zoeken die recht doen aan de behoeften en rechten van de asielzoekers, terwijl ook rekening wordt gehouden met de beschikbare middelen en logistieke beperkingen.

Het is cruciaal dat de betrokken partijen samenwerken om een menswaardige en respectvolle opvang te bieden aan asielzoekers.