Connect with us

Actueel

Ophef in de maak: ‘Zorgtoeslag gaat verdwijnen’

Het Nederlandse zorgsysteem staat op het punt ingrijpende hervormingen te ondergaan, nu de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) vandaag met een advies komt om het systeem te herzien.

De RVS, een belangrijke adviseur van de regering, concludeert dat het huidige zorgstelsel niet goed functioneert en komt met een gedetailleerd plan.

Inkomensafhankelijk eigen risico en zorgpremie
Het advies, dat vandaag aan het kabinet zal worden aangeboden, bevat enkele opmerkelijke punten. Zo stelt de RVS voor om het eigen risico en de zorgpremie “inkomensafhankelijk” te maken.

Dit betekent dat mensen met hogere inkomens maandelijks meer zullen moeten betalen. Daarnaast pleit de RVS ervoor om tandheelkundige zorg weer op te nemen in het basispakket.

Volgens de RVS is er moed en daadkracht nodig om deze veranderingen door te voeren, maar is het tegelijkertijd broodnodig. “Als er niets verandert, zal de zorg vastlopen. In de toekomst zal bepaalde zorg en ondersteuning alleen nog beschikbaar zijn als mensen deze privé inkopen.”

Afschaffing van zorgtoeslag
Als het kabinet het advies van de RVS overneemt en daadwerkelijk implementeert, zal dit hoogstwaarschijnlijk leiden tot het grotendeels afschaffen van de zorgtoeslag.

Volgens RVS-voorzitter Jet Bussemaker werkt deze regeling momenteel al averechts. Raadslid Martijn van der Steen bevestigt dit: “De regeling is veel te complex.”

Huidig systeem bevordert zorgmijding
Bovendien moedigt het huidige systeem het vermijden van zorg aan. Van der Steen legt uit: “Mensen die relatief veel zorg nodig hebben, worden geconfronteerd met opstapelende eigen bijdragen. Ongeveer 25% van de Nederlanders heeft een chronische z!ekte.”

“We zien dat mensen steeds vaker financiële problemen ondervinden als gevolg van de benodigde zorg. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

Hierdoor mijden mensen zorg, wat uiteindelijk leidt tot meer gezondheidsproblemen en hogere kosten.

De cijfers laten pijnlijk zien dat momenteel 9% van de Nederlanders bewust benodigde zorg vermijdt vanwege de hoge kosten.

Terugkeer van tandheelkundige zorg in basispakket
Een concreet voorbeeld is de tandheelkundige zorg. De RVS pleit ervoor om tandartsbehandelingen weer op te nemen in het basispakket. “Dit zou op de lange termijn veel geld besparen.”

“Dit illustreert het feit dat we bepaalde dingen nu niet doen omdat het te veel kost, terwijl het op de lange termijn juist meer geld kost.”

“Mondzorg voor kinderen is nog steeds opgenomen in het pakket, maar mensen geloven het gewoon niet en zijn bang voor hoge rekeningen. Als gevolg hiervan groeien veel kinderen op met een slecht gebit, wat later niet meer te herstellen is.”

Poll
Wat vind jij van het huidige zorgsysteem en het plan dat de RVS vandaag aanbiedt? Laat het weten in de reacties en deel dit bericht!