Connect with us

Actueel

Vluchtelingen in Dronten krijgen 150 fietsen om d!efstalrisico te verminderen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een ambitieus nieuw plan bedacht om het aantal fietsend!efstallen in Dronten en Kampen drastisch te verminderen.

Als onderdeel van dit initiatief zullen de bewoners van het asielzoekerscentrum in Dronten nog dit jaar de beschikking krijgen over ongeveer 150 fietsen.

Naast de fietsen zelf zal er ook een bewaakte fietsenstalling worden opgezet, evenals een werkplaats voor fietsonderhoud, zoals gemeld door Omroep Flevoland.

In het asielzoekerscentrum in Dronten verblijven momenteel ongeveer duizend vluchtelingen. Het COA is van mening dat het verstrekken van 150 fietsen al een aanzienlijke impact kan hebben, vooral gezien het feit dat er voortdurend nieuwe mensen in het centrum worden opgenomen.

Het COA benadrukt dat er veel gest0len fietsen in Dronten en Kampen werden teruggevonden bij het asielzoekerscentrum.

Deze fietsen werden tegen een lage prijs verkocht aan bewoners die zich niet bewust waren van hun herkomst, aldus een woordvoerder.

De fietsen die worden verstrekt zullen grotendeels afkomstig zijn van de p0litie, die in het verleden fietsen in beslag heeft genomen waarvan de rechtmatige eigenaar niet kon worden achterhaald.

Deze fietsen zullen worden opgeknapt en tegen een redelijke prijs van 20 tot 50 euro beschikbaar worden gesteld.

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de werkplaats zal worden overgedragen aan de bewoners van het asielzoekerscentrum, hoewel de werkplaats zelf nog moet worden gebouwd.

Dit biedt niet alleen de mogelijkheid voor fietsonderhoud, maar ook voor het aanleren van praktische vaardigheden en het bevorderen van een gevoel van gemeenschap en verantwoordelijkheid onder de bewoners.

Het COA hoopt dat dit initiatief een positieve invloed zal hebben op de veiligheid en het welzijn van zowel de bewoners van het asielzoekerscentrum als de lokale gemeenschap.

Door vluchtelingen toegang te geven tot fietsen en hen bewust te maken van het belang van eerlijk gebruik en het voorkomen van d!efstal, hoopt men het vertrouwen en de integratie te bevorderen.

Dit project illustreert de inzet van het COA om niet alleen te zorgen voor de basisbehoeften van asielzoekers, maar ook om actieve maatregelen te nemen om de leefomstandigheden te verbeteren en een positieve interactie met de lokale gemeenschap te bevorderen.

Het is een stap in de goede richting naar een meer inclusieve en veilige samenleving voor iedereen.

Het COA is zich ervan bewust dat fietsend!efstal niet alleen een lokaal probleem is, maar een bredere kwestie die in veel gemeenschappen voorkomt.

Daarom hoopt het COA dat dit initiatief in Dronten en Kampen als een voorbeeld zal dienen en andere asielzoekerscentra zal inspireren om vergelijkbare maatregelen te treffen.