Connect with us

Actueel

Marijn beboet met 25 euro vanwege verkeerd gebruik van parkeerschijf: “Zorg dat je de juiste schijf gebruikt om problemen te vermijden.”

Marijn Janssens, de eigenaar van het bekende sportcafé Time Out in Diksmuide, werd deze week verrast toen hij na zijn lunch een boete ontdekte achter zijn ruitenwisser. Hoewel hij zijn blauwe parkeerschijf had gebruikt, was deze helaas van het oude type.

“Ik heb het parkeerbedrijf per e-mail gevraagd om de boete kwijt te schelden, maar ik wacht nog steeds op een reactie”, aldus Marijn.

“Dinsdagmiddag parkeerde ik mijn auto in de blauwe zone in het centrum van Diksmuide. Ik legde mijn parkeerschijf neer die ik al jaren gebruik.”

Tot zijn verbazing vond hij nog geen uur later een boete van 25 euro. Het bleek dat zijn parkeerschijf van het oude type was.

“Ik wist niet wat er aan de hand was en plaatste mijn verhaal op een lokale Facebookgroep”, vervolgt Marijn.

“Al snel kreeg ik reacties dat de nieuwe parkeerkaarten per half uur tellen in plaats van per kwartier, zoals mijn schijf.”

Toch vindt Marijn het overdreven dat het parkeerbedrijf meteen 25 euro in rekening brengt, omdat hij geen kwaad in de zin had. Hij heeft inmiddels een nieuwe parkeerschijf gekocht.

“Ik hoop nog steeds dat de boete wordt kwijtgescholden. Ondertussen wil ik iedereen waarschuwen om hun parkeerschijf te controleren.”

Burgemeester Lies Laridon (CD&V) is duidelijk in haar standpunt. “Het gebruik van de Europese parkeerschijf is sinds maart 2003 verplicht. Dit geldt niet alleen in onze stad.”

“Ik heb de man aangemoedigd om een e-mail naar het parkeerbedrijf te sturen als hij het niet eens is met de boete”, voegt ze eraan toe.

Marijn Janssens hoopt dat zijn verzoek om de boete kwijt te schelden uiteindelijk zal worden gehonoreerd. Hij vindt het belangrijk dat het parkeerbedrijf begrip toont voor zijn situatie, aangezien hij te goeder trouw handelde en niet opzettelijk de verkeerde parkeerschijf gebruikte.

Het incident heeft Marijn echter aangespoord om anderen te waarschuwen om hun parkeerkaarten te controleren voordat ze deze gebruiken. Hij wil voorkomen dat anderen dezelfde fout maken en onnodige boetes ontvangen.

Burgemeester Lies Laridon onderstreept het belang van het naleven van de regels met betrekking tot het gebruik van de Europese parkeerschijf. Ze benadrukt dat dit niet alleen in Diksmuide van toepassing is, maar in alle gebieden waar deze regel geldt.

Ze heeft Marijn aangemoedigd om contact op te nemen met het parkeerbedrijf en zijn standpunt uiteen te zetten. Als hij het niet eens is met de boete, hoopt ze dat er een bevredigende oplossing kan worden gevonden.

Het voorval met Marijn benadrukt ook het belang van bewustzijn en duidelijke communicatie vanuit de gemeente en het parkeerbedrijf. Door ervoor te zorgen dat mensen op de hoogte zijn van de geldende regels en hen tijdig informeren over eventuele wijzigingen, kunnen vergissingen en misverstanden zoals deze worden voorkomen.