Connect with us

Viraal

Stiefvader en moeder plunderen erfenis minderjarige zoon om huis te kopen

erfenis

Het is nooit makkelijk om een dierbare te verliezen, zeker niet wanneer je kind bent en het familielid een ouder is. Als je zo jong bent, moet je kunnen terugvallen op de steun van andere familieleden om deze moeilijke periode door te komen. In dit verhaal was dat allerminst het geval. Een 17-jarige jongen verloor zijn vader en kreeg af te rekenen met een onaangename situatie met de erfenis.

Het jonge hoofdpersonage in dit verhaal doet het relaas op Reddit en vraagt andere gebruikers om advies. Hij steekt van wal: “Twee maanden lang heb ik al ruzie met mijn moeder en mijn stiefvader. De reden heeft te maken met de erfenis die ik van mijn vader heb gekregen. Hij stierf twee jaar geleden en al zijn bezittingen zijn op mij overgegaan, maar ik zou het pas krijgen als ik 18 was. Toen gebeurde er plotseling iets vreemds: mijn ouders kochten een nieuw huis, veel groter dan het huis waarin we wonen.”

jongen

Treurige bekentenis

De jongen werd achterdochtig over het kopen van een nieuw huis, omdat er zogezegd nooit geld was om iets te doen. Na een flinke woordenwisseling moest de moeder een droevige bekentenis doen. Zij en haar nieuwe partner hadden een stuk van de erfenis gejat en gebruikt om het huis mee te kopen.

De jongen was woedend. Hij had niet alleen zijn vader verloren, maar zo werd hem ook het recht op een opleiding ontzegd. Dit was immers de reden waarom zijn vader het geld aan zijn zoon had nagelaten. Maar dan volgde er nog een situatie waarmee de relatie met zijn moeder en stiefvader nog verslechterde.

Ruzie

Nadat ze naar het nieuwe huis verhuisd waren, was de ganse familie van zijn stiefvader in de nieuwe woning verzameld. Daar zouden ze het weekend spenderen. De jongen had daar niets van gezegd, tot maandagochtend. Hij ontbijt gemaakt voor hem alleen. Toen de stiefvader de keuken betrad, vroeg hij waarom hij ook niet voor de anderen iets had klaargemaakt.

De jongen antwoordde de partner van zijn moeder: “Ik moet er vandoor en loop het risico te laat te komen en jij bent er toch, je kunt het makkelijk zelf even doen.” De stiefvader schoot uit zijn sloffen en zei de jongen dat hij zo niet in zijn huis tegen hem mocht praten. “Toen hij tegen me zei dat ik in zijn huis niet op die manier tegen hem mocht praten, verloor ik mijn geduld. Ik schreeuwde tegen hem dat dit mijn huis was, omdat ze mijn geld hadden gestolen, en ik zorgde ervoor dat zijn hele familie me hoorde. Het resultaat was dat mijn moeder boos op me werd”, legde de jongen uit.

De andere gebruikers op Reddit staan aan zijn kant en vinden dat hij de situatie goed aanpakte. Ze adviseren hem om een advocaat onder de arm te nemen. Wat vind jij van de houding van deze moeder en stiefvader?