Connect with us

BN'ers

Nicol Kremers Doorbreekt de Stilte voor Peter Gillis en Maakt een Ingrijpende Beslissing!

Recentelijk heeft Nicole Kremers, de voormalige partner van Peter Gillis, besloten haar controversiële autobiografie, die veel opschudding zou veroorzaken, uit te stellen. Nicole, in een periode van emotionele uitdagingen, kiest voor uitstel tot volgend jaar.

Nicole Kremers, geconfronteerd met een eis van Peter Gillis om 1,68 miljoen euro te betalen binnen drie dagen, bevindt zich in een moeilijke situatie.

Dit heeft bijgedragen aan haar besluit om de publicatie van haar boek uit te stellen.

Er zijn vragen over Nicole’s toekomstige relevantie, nu haar populariteit daalt.

Men twijfelt of er volgend jaar nog interesse is in haar boek, vooral gezien de afloop van de rechtszaak over mishandeling door Peter Gillis.

De relatie tussen Peter en Nicole, die ooit idyllisch leek, is veranderd in een juridisch conflict.

Na hun scheiding beschuldigde Nicole hem herhaaldelijk van mishandeling en bedreiging.

Ondanks dat ze belachelijk gemaakt wordt in ‘Massa is Kassa’, een programma waar Peter een hoofdrol speelt, blijft Nicole opkomen voor haar zaak.

Peter Gillis heeft een claim van 1,7 miljoen euro ingediend tegen Nicole, voor het schenden van afspraken na hun relatiebreuk.

Nicole was gebonden aan een overeenkomst die haar verbood om over hun gezamenlijke tijd te praten, een regel die ze volgens Peter meerdere keren heeft geschonden.

Tijdens een kort geding in Utrecht eiste Peter een vergoeding van 10.000 euro per overtreding. Nicole weigert dit te betalen en is vastbesloten haar verhaal te delen in haar aanstaande boek.

Nicole’s boek belooft een ongefilterde blik in haar leven met Peter te bieden, wat mogelijk schadelijk is voor zijn reputatie. Om dit te voorkomen, heeft Peter voorafgaande inzage in het boek gevraagd.

Gezien de recente juridische ontwikkelingen en confrontatie met Peter, voelt Nicole extra druk, resulterend in het uitstellen van haar boekpublicatie. Haar management stelt dat deze keuze gericht is op haar welzijn en het vermijden van verdere spanningen, ongeacht de uitkomst van het kort geding.