Connect with us

BN'ers

Nieuwe tragedie treft de Bevers: Opnieuw vreselijk leed binnen de familie

John de Bever en zijn man Kees Stevens worden momenteel geconfronteerd met een zware periode vol leed.

Na het 0verlijden van Johns vader Daan afgelopen zaterdag, is nu ook Kees getroffen door een vreselijke gebeurtenis. Het nieuws komt voor Kees als een schok en laat diepe sporen achter.

Het betreft hier Kees’ oma Miep, die onlangs de diagn0se longk*nker heeft gekregen. Het blijkt dat ze deze z!ekte al twee jaar met zich meedraagt, maar pas recentelijk werd het vastgesteld.

Na een val en aanhoudende klachten werd er destijds onderzoek gedaan, maar zonder resultaat. De artsen schreven de kl*chten toe aan ouderdom en vertelden haar dat er niets aan gedaan kon worden. Miep werd naar huis gestuurd.

Echter, vorige maand onderging Miep een scan die tot meerdere onderzoeken leidde. Daaropvolgend kwam het vernietigende nieuws: oma Miep heeft longk*nker en de z!ekte is in een vergevorderd stadium met vele uitzaai!ngen.

Kees is gebroken van verdriet. Zijn oma is de enige persoon in zijn familie waarmee hij nog contact heeft. De band met zijn ouders is altijd slecht geweest.

“Voor mij is mijn oma als een moeder”, aldus een bedroefde Kees, die nu worstelt met de vraag hoe hij verder moet.

Na het verlies van zijn vader Daan, die afgelopen zaterdag 0verleed, staat John de Bever ook voor een zware rouwperiode.

“Mijn vader heeft een respectabele leeftijd bereikt, maar dat maakt het verdriet niet minder intens”, deelt John. Het 0verlijden van zijn vader kwam sneller dan verwacht.

John was niet aanwezig op het moment van 0verlijden, maar hij accepteert dat het zo heeft moeten zijn.

Hij verwerkt zijn verdriet op zijn eigen manier, zonder openlijk te huilen in gezelschap van anderen.

Het is een moeilijke tijd voor John de Bever en Kees Stevens, waarin ze gec0nfronteerd worden met verschillende verlieservaringen binnen hun familie.

Ze zoeken steun bij elkaar en proberen op hun eigen manier met het verdriet om te gaan. Hun liefde en veerkracht zullen hen hopelijk door deze donkere periode heen helpen.

De steunbetuigingen voor John de Bever en Kees Stevens stromen binnen vanuit alle hoeken van het land.

Vrienden, familie en fans laten via sociale media weten mee te leven met het koppel en bieden hun steun en troost aan in deze moeilijke tijden.

Ook de muziekwereld toont haar medeleven, met collega-artiesten die warme woorden delen en hun steun betuigen aan John en Kees.

Ondanks de pijn en het verdriet blijven John en Kees veerkrachtig en putten ze kracht uit de liefde en steun van hun dierbaren.

Ze zijn vastbesloten om samen door deze zware periode heen te komen en elkaar te steunen bij het verwerken van het verlies van hun dierbaren.

Ze vinden troost in de mooie herinneringen die ze hebben en koesteren de momenten die ze samen hebben doorgebracht met hun vader en oma.