Connect with us

BN'ers

Belangrijk nieuw bewijs tegen zanger Marco Borsato gevonden: ”Hij is kansloos”

Het lijkt er steeds meer op dat Marco Borsato betrokken is geweest bij ernstige d*den.

In de talkshow Humberto heeft de gerenommeerde advocaat Peter Plasman verklaard dat het 0penbaar Min!sterie geen andere keuze had dan Marco te vervolgen.

Plasman benadrukte dat er cruciaal ander bew!jsmateriaal beschikbaar is in deze zaak.

Tijdens het gesprek met Humberto sprak Peter Plasman, die het vermeende slacht0ffer van Marco Borsato jur!disch vertegenwoordigt, over de lopende zaak.
Marco Borsato

Onlangs werd bekend dat het 0penbaar Min!sterie de zanger zal vervolgen voor s*ksueel m!sbruik van een destijds m!nderjarig meisje.

Peter Plasman gaf aan dat hij eigenlijk al verwachtte dat het OM tot vervolging zou overgaan.

Hij onderstreepte dat deze beslissing begrijpelijk is en dat er geen andere optie was, gezien het beschikbare bew!jsmateriaal.

Hij prees de geloofwaardigheid van het slacht0ffer en onthulde dat haar dagboeken als bewijs zullen worden gebruikt.

Plasman voegde eraan toe dat er ook ander “belangrijk bewijs” is, maar hij gaf geen details over de aard van dit bewijs.

De advocaat benadrukte dat de zaak nu in handen van de str*frechter is en wilde geen verdere details delen om te voorkomen dat de zaak in de media wordt behandeld voordat deze voor de r*chter komt.

Hij noemde Marco Borsato’s tegenaang!fte van sma*d en l*ster “kansloos”, aangezien het 0penbaar Min!sterie serieus heeft gereageerd op de aang!fte van het slacht0ffer en heeft besloten tot vervolging over te gaan.

Hij begreep niet waarom Marco destijds deze stap heeft genomen.