Connect with us

Actueel

Afgewezen asielzoeker gooit extreem hete olie over medewerkers AZC heen: ‘Verm!nkt voor het leven’

Een asielzoeker genaamd Tarek S. heeft in een asielzoekerscentrum (azc) in Sweikhuizen ernst!ge verw0ndingen toegebracht aan twee medewerkers door loeihete olie over hen te gooien.

Tarek S., die al drie keer een afwijzing voor zijn verblijfsvergunning had ontvangen, kreeg onlangs een ver00rdeling van twaalf jaar gev*ngenisstr*f opgelegd door de r*chtbank in Maastricht.

Deze str*f is langer dan de zeven jaar gev*ngenisstr*f die het 0penbaar Min*sterie had geëist. De rechtbank noemde zijn daad “verwerpelijk” en waarschuwde voor de sch*delijke impact ervan op de steun voor asielopvang in de samenleving.

De gevolgen van de a*nval waren ernst!g en blijvend. Een van de COA-medewerkers lag drie weken in het z!ekenhuis en onderging vier huidtransplantaties vanwege de br*ndw0nden op 23 procent van haar lichaam.

De andere medewerker lag een tijdlang in coma en moest eveneens meerdere huidtransplantaties ondergaan vanwege brandwonden op haar hoofd, oor, voorhoofd en schouders.

Haar leven is blijvend veranderd en ze kan niet meer de activiteiten doen die ze voorheen genoot, zoals paardrijden en motorrijden, en acht het onwaarschijnlijk dat ze nog kan werken in een azc.

Tijdens de r*chtszaak bood Tarek S. zijn excuses aan voor zijn daad. Hij verklaarde dat hij tot zijn actie kwam omdat hij niet uit Nederland wilde worden gezet en de gev*ngenis verkoos boven uitzetting.

Psych0logen hebben gesuggereerd dat hij mogelijk l!jdt aan een paran0ïde st00rnis. Het incident vond plaats op 27 januari 2022 in het azc Sweikhuizen in Limburg.

Na te horen hebben gekregen dat hij zou worden overgeplaatst naar een andere opvanglocatie, verwarmde Tarek S. olie en frituurvet in de keuken van het azc.

Toen twee vrouwelijke COA-medewerkers op het br*ndalarm reageerden, gooide hij de hete olie over hen heen, wat leidde tot ernstige verw0ndingen.

De rechtbank hield rekening met de ernst en de verwerpelijkheid van de daad, en benadrukte dat het gedrag van Tarek S. de steun voor asielopvang in de samenleving negatief kan beïnvloeden.

De opgelegde gev*ngenisstr*f van twaalf jaar is de maximale str*f voor zware m!shandeling met voorbedachten rade.

Deze zaak benadrukt de uitdagingen waarmee asielzoekers en degenen die betrokken zijn bij asielopvang te maken kunnen krijgen, en benadrukt het belang van een effectieve aanpak van deze complexe situaties.